# #

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 01/11/2564 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/01/2564 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 <<ประกาศวิทยาลัย>> <<ปฏิทินรับนักเรียน>>

วันที่ 12/01/2564 แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน <<รายละเอียด>>

วันที่ 24/11/2563 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2564 <<รายละเอียด>>

วันที่ 17/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาฯ<<รายละเอียด>>

วันที่ 09/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

วันที่ 25/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 23/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 22/11/2564 ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อ <<รายละเอียด>>

วันที่ 15/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 12/11/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 01/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 25/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 20/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 12/10/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<รายละเอียด>>

วันที่ 01/02/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564<<รายละเอียด>>

วันที่ 22/12/2563 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/12/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 09/11/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/11/2563 เอกสารร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าเพื่อนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<รายละเอียด>> <<เอกสารประกวดราคา>><<ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์2564>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1-2 <<รายละเอียด>>

วันที่ 13/11/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1-1 <<รายละเอียด>>

วันที่ 11/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) <<รายละเอียด>>

วันที่ 28/10/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 21/08/2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14/08/2563 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา2563

วันที่ 12/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 04/06/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่ามภาษามือ<<รายละเอียด>>

วันที่ 22/05/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดและงานวิทยบริการ แบบที่ ๑ วงเงิน ๘๕๓,๔๐๐ บาท<<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน วงเงิน ๒,๒๔๐,๘๐๐ บาท <<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 26/02/2563 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/02/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>