# #

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 25/04/2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา <<รายละเอียด>>

วันที่ 29/12/2565 ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ<<รายละเอียด>>

วันที่ 01/12/2565 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2566<<รายละเอียด>>

วันที่ 10/03/2565 เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 08/02/2565 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET

วันที่ 01/11/2564 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565<<รายละเอียด>>

วันที่ 18/01/2564 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 <<ประกาศวิทยาลัย>> <<ปฏิทินรับนักเรียน>>

วันที่ 12/01/2564 แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน <<รายละเอียด>>

วันที่ 24/11/2563 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2564 <<รายละเอียด>>

วันที่ 17/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาฯ<<รายละเอียด>>

วันที่ 09/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

08/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

07/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

01/12/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 28/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วันที่ 24/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 23/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 08/11/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 30/10/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20/10/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 25/09/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 25/09/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 25/09/2566 ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 08/09/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 04/08/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 14/07/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่14/07/2566 ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่07/07/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 22/05/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 19/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 18/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วันที่ 17/05/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 16/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วันที่ 16/05/2566 ประกาศรับขายทอดตลาดชากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

วันที่ 03/05/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 28/04/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 23/04/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 23/04/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20/04/2566 ประกาศผลการประมูลร้านค้า

วันที่ 19/04/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 05/04/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17/03/2566 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

วันที่ 16/03/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

วันที่ 08/03/2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

วันที่ 29/12/2565 ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 08/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 06/12/2565 กำหนดวันสอบการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วันที่ 01/12/2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่งคราว

วันที่ 29/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24/11/2565 ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 22/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 10/11/2565 ปประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 09/10/2565 ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 28/10/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 27/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17/10/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17/10/2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่21/07/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 17/06/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17/06/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 07/06/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

<วันที่ 01/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบศัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 31/05/2565 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์

วันที่ 22/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักเรียน)

วันที่ 21/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 19/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 16/03/2565 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว