What We Do


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

อาชีวะโอบอุ้มคนพิการ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

25/04/2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา
29/12/2565 ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
01/12/2565 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๖
25/11/2566 ธุรกิจ FILM HYPE
25/11/2566 ร้าน เค คาร์แคร์
20/05/2565 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565
12/05/2565 กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

03/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป
08/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
07/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
01/12/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
28/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
24/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
08/11/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30/10/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
03/05/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประจำปี 2566 (เรื่อง ประมูลร้านค้า)

VDO PRESENT
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล