E-LEARNING

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

สื่อการสอน

สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

สื่อการสอน

สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

สื่อการสอน

สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ E-book Reader Platform 2564

เข้าสู่ระบบ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

สื่อการสอน