หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

กิจกรรม : น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต
พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12/10/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 11/10/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/09/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 12/09/2561 ประกาศ กำหนดการปิด-เปิด พร้อมลงทะเบียนรายวิชา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 23/08/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพ เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสาถนศึกษานอกเวลาราชการ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 01/08/2561 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 11/07/2561 รายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 <<ครั้งที่1>><<ครั้งที่2>>

วันที่ 27/06/2561 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<รายละเอียด>>

วันที่ 13/06/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 28/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป(ครู)<<ความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนที่1>> <<ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ส่วนที่2>>

วันที่ 27/04/2561 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป (ครู)<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/04/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

ันที่ 05/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
<<ระดับ ปวช.>> <<ระดับ ปวส.>>

วันที่ 03/04/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 30/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป(ครู)<<ความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนที่1>> <<ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ส่วนที่2>>

วันที่ 27/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 12/03/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

 25/09/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 20/08/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

   19/07/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 19/06/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  27/05/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  27/04/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  15/03/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  14/02/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

  11/01/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning