หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19/07/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 19/07/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 15/07/2562 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 01/07/2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 09/04/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 01/04/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 19/03/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 20/12/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 19/12/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 18/12/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 29/11/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 26/11/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 20/11/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อาคารเรียนและปฏิบัติการ)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 19/11/2561ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์
เรื่อง ประการศผู้้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(อาคารเรียนและปฏิบัติการ)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

 17/09/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 09/09/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 02/08/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 15/07/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 21/05/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 14/05/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 18/03/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 11/02/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 21/01/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 28/12/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 22/11/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
<<รายงานประจำเดือน>>
<<รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร>>    <<รายงานสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม>>           
ผู้อำนวยการ
 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning