What We Do

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
26/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
23/03/2564 กำหนดการดำเนินการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
16/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควต้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
04/02/2564 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
04/02/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01/02/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

VDO PRESENT
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

 

 • รายงานเผยแพร่งบทดลอง

  13/07/2564 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  25/06/2564 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  17/05/2564 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
  02/10/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
  08/09/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  07/08/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
  03/07/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563