หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28/10/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>

วันที่ 21/08/2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14/08/2563 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา2563

วันที่ 17/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาฯ<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/06/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 04/06/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งล่ามภาษามือ<<รายละเอียด>>

วันที่ 22/05/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูพิเศษสอน<<รายละเอียด>>

วันที่ 12/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดและงานวิทยบริการ
แบบที่ ๑ วงเงิน ๘๕๓,๔๐๐ บาท<<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 11/03/2563 เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
วงเงิน ๒,๒๔๐,๘๐๐ บาท <<ร่างประกาศ>><<ร่างเอกสาร>>

วันที่ 09/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปวช. และ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2563<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/03/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/02/2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 26/02/2563 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 11/02/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 26/12/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 26/12/2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 24/12/2562 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>><<รายละเอียด>>

วันที่ 23/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 18/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)รอบที่ 2<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 09/12/2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 06/12/2562ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 03/12/2562ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

 2/10/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดประกอบรายการบัญชี>>

 08/09/2563รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 07/08/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 03/07/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 07/05/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 07/05/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 02/04/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 04/03/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 17/02/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563

 12/02/2563 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 04/12/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
<<รายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน>>

 08/11/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 21/10/2562 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
<<คลิกอ่านรายละเอียด>><<รายละเอียดประกอบรายการบัญชี>>           
ผู้อำนวยการ
 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning