What We Do

อาชีวะโอบอุ้มเด็กพิการกิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
01/11/2564 ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
26/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
23/03/2564 กำหนดการดำเนินการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
16/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควต้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
25/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
23/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
22/11/2564 ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อ
15/11/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12/11/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
20/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12/10/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

VDO PRESENT
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล