What We Do

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคี “ต้นแบบ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีแบบเรียนรวม” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน”

อาชีวะโอบอุ้มคนพิการ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
12/05/2565 กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน
10/03/2565 เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
08/02/2565 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET
09/12/2564 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
01/11/2564 ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
11/05/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักเรียน)
21/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
20/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19/04/2565 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12/04/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
06/04/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16/03/2565 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
14/03/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
02/03/2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
02/03/2565 ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565