หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม          ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มโครงการสอน
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19/09/2017 ประกาศ รับสมัครลูกจ้าางชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 17/07/2017 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

28/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

27/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

09/06/2017 ประกาศ รับสมัครลูกจ้าางชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

11/04/2017 ประกาศ ผลการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

04/04/2017 ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

31/03/2017 ประกาศ รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

29/03/2017 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ภาพกิจกรรมรายงานการเผยแพร่งบทดลอง

08/09/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/08/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

17/07/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

12/06/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/05/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

04/04/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>


           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
  เว็บไซต์ E-learning
     
     
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
เพจ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ