หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

กิจกรรม : รางวัลลูกเสือโลก ครั้งที่5 SWACeremony5

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29/11/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 26/11/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 20/11/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อาคารเรียนและปฏิบัติการ)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 19/11/2561ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์
เรื่อง ประการศผู้้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(อาคารเรียนและปฏิบัติการ)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 16/11/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 16/11/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 15/11/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
<<ความรู้ความสามารถทั่วไป>>  <<ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง>>

วันที่ 14/11/2561ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์
เรื่อง ประการศผู้้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 09/11/2561ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควต้า) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
<<สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป>><<สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน>>

วันที่ 01/11/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป<<รายละเอียด>>

วันที่ 30/10/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 24/10/2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า
1,920 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 24/10/2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 22/10/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 12/10/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 11/10/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 28/09/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 12/09/2561 ประกาศ กำหนดการปิด-เปิด พร้อมลงทะเบียนรายวิชา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 23/08/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพ เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสาถนศึกษานอกเวลาราชการ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 17/08/2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่อาชีพ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

วันที่ 24/07/2561 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
   รายงานการเผยแพร่งบทดลอง

 22/11/2561 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
<<รายงานประจำเดือน>>
<<รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร>>    <<รายงานสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม>>           
ผู้อำนวยการ
 
 
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning