หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม          ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มโครงการสอน
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานพัสดุ
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ภาพกิจกรรม

4 ก.ค.2556

คลิกดูภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู :

26 มิ.ย.2556

คลิกดูภาพกิจกรรม

วันสุนทรภุู่ : มีการแสดงของนักเรียน อาทิ อ่านกลอน, ตอบคำถาม, นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

26 มิ.ย.2556

คลิกดูภาพกิจกรรม

รวมพลังต้านยาเสพติด :

14 มิ.ย.2556

คลิกดูภาพกิจกรรม

Big cleaning day ครั้งที่ 2 : ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันพัฒนาอาคาร สถานศึกษา ภูมิทัศน์

18 มี.ค.2556

คลิกดูภาพกิจกรรม

Fix it center : ออกหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน บริการงานซ่อมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และสอนวิชาชีพต่างๆ ณ หอประชุม อบต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4

           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
  เว็บไซต์ E-learning
     
     
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
เพจ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ