หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
    - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  เอกสารงานพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมิน
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ภาพกิจกรรม

09 พ.ย. 2559

คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ": เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ปล่อยขบวน คณะครูแต่ละแผนก นักนักเรียน นักศึกษา ช่วยบริการชุมชน ทั้งนี้ได้นำเครื่องอุโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ชุมชน และได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดี ...สิ่งดี ดี ที่เราทำ จะนำพาเรื่องราวดี ดี กลับมาหาเราเสมอ

09 พ.ย. 2559

คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ": วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ "

05 พ.ย. 2559

คลิกดูภาพกิจกรรม

ทำดีถวายพ่อหลวง: วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล "ทำดีถวายพ่อหลวง" โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชน ณ หมู่บ้านพฤกษา "การทำดีไม่ต้องมีใครบอก แค่แสดงออกด้วยการปฏิบัติดี"

27 ต.ค. 2559

คลิกดูภาพกิจกรรม

สวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ทำความดีโดยจัดทำริบบิ้นแจกประชาชน แล้วทำความสะอาดวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

25 ต.ค. 2559

คลิกดูภาพกิจกรรม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center "ทำความดีเพื่อพ่อ" วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ณ เทศบาลตำบลคลองโยง

19 ส.ค. 2559

คลิกดูภาพกิจกรรม

บำเพ็ญกุศล ณ วัดมะเกลือ : คณะผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

18 ส.ค. 2559

คลิกดูภาพกิจกรรม

ทำริบบิ้น โบว์ดำ จำนวน 5,000 ชิ้น : คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมแรงร่วมใจ ประสานสายใยเป็นหนึ่งเดียว ทำริบบิ้น โบว์ดำ จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทรทราธิราชบรมนาถบพิตร

24-25 ม.ค.2558

คลิกดูภาพกิจกรรม

สอบ V-NET : สอบ V-NET ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2557

14 ม.ค.2558

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET : ตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

12 ม.ค.2558

ประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสอบ V-NET: นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสอบ V-NET

12 ม.ค.2558

คลิกดูภาพกิจกรรม

ทดสอบ Pre V-NET : งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จัดให้มีการทดสอบ Pre V-NET ให้กับนักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนก

หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4

           
ผู้อำนวยการ
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
 
 
 
     
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning