กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

Untitled Document

บุคลากรแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นาย กฤษณะ สุวรรณบวร

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นาย ประทีป สุวรรณโชติ

พนักงานราชการ


นาย สุภศักดิ์ วัฒนใย

พนักงานราชการ