จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

http://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/3579-2010-10-08-05-24-39.html

 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

https://guru.sanook.com/4303/

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

http://bupha138.blogspot.com/2013/07/blog-post_815.htm

 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

https://sites.google.com/site/sersthki/hlak-naewkhid-khxng-sersthkic-phx-pheiyng

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/practical-self-sufficient-economy-philosophy.html

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103291

https://www.dailynews.co.th/article/603658

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=15

http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/th/blog_category/category/2

https://money.kapook.com/view181268.html

 

เรียนรู้หลักทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

https://sites.google.com/s/1OQV2Im8G7Z7SO76qGcNba3bIOQkUx0uz/p/1wD9A2HpOSdZIaLjJZ_Yi3lycy71omzhG